DETACHERING

Tijdelijke uitlening van personeel kan in bepaalde omstandigheden de beste manier zijn om een opdracht in te vullen. Dit gebeurt in goed overleg met de opdrachtgever. Wij denken dan met name aan: supervisie bij (grootschalige) verbouwingen, technische coördinatie door en vanuit de opdrachtgever, verhuistrajecten, financieel-administratief werk, portefeuille beheer, (huur)contractmanagement en bijvoorbeeld ook huismeesterschap in een VvE.

De mogelijkheden zijn legio en mede afhankelijk van uw wensen. Wij hebben er ideeën over en die leggen wij graag op het aangewezen moment aan u voor. Pro-actief, zodra wij menen dat het uw bedrijfsvoering verder kan helpen.

PROJECT MANAGEMENT

Voor bijzondere verbouwingstrajecten kunt u ons aanstellen als uw projectmanager. Een verbouwing van uw pand wordt van begin tot eind intensief door ons begeleid, tot en met de eindoplevering conform het Programma van Eisen.

Wij beschikken over een bestand van enkele ervaren projectmanagers, die weten hoe je een verbouwing in de hand houdt. Van kleine panden tot grote gebouwencomplexen. De kostenrealisatie wordt daarbij sterk in de gaten gehouden in relatie met het vastgestelde budget.

ADVIES EN ONDERSTEUNING

Daar waar mogelijk adviseren wij vanuit onze kennis en ervaring. Meestal doen wij dat er gewoon bij, want wij zijn van nature geen urenschrijvers. Gericht en degelijk advies kan heel waardevol zijn, maar is bij ons zeker geen kostbare aangelegenheid. Skymark werkt kleinschalig en is daarom een bedrijf met een beste verhouding prijs/kwaliteit.

Wij helpen u graag en de ervaring leert dat onze adviezen geld besparen of zelfs direct geld opleveren. Hoe? Dat leggen wij u graag persoonlijk uit.

BEMIDDELING

Door onze contacten zijn er altijd mogelijkheden tot bemiddeling tussen partijen. Hoewel wij geen makelaar zijn, beschikken wij over voldoende contacten om actief in de markt te zoeken. Met een gedetailleerde zoekopdracht gaan wij over tot gerichte bemiddeling voor onze opdrachtgever. Doorgaans is dat weliswaar op basis van “no cure no pay”, maar wel met commitment van beide partijen.

OPLOSSINGEN

Soms loopt u tegen een materie aan, waar u enige hulp bij kunt gebruiken. Misschien zelfs wel zonder dat u het weet of in de gaten heeft. Wij denken pro-actief met u mee. Financieel of technisch, bouwkundig of installatietechnisch, praktisch of uitgewerkt op papier, ter plaatse of op afstand. Het kan op vele manieren en is niet vormgebonden.

Onze oplossingen zijn vrijwel niet standaard. Wij hebben ervaring met het oplossen van veelal lastige (technisch gerelateerde) problemen, waarbij een of meer partijen niet goed meer met elkaar verder kunnen. Het gaat om verstoorde verhoudingen tussen bepaalde partijen als: huurder, verhuurder, overheidsinstantie, koper, verkoper, ontwikkelaar e.d. De verstoorde relaties kunnen zeer wisselend van aard zijn. Ook als de verhoudingen goed zijn, kunnen wij onze kracht bewijzen. “Thinking out of the box” is voor ons geen papieren begrip, maar werkelijkheid. Juist de niet zo voor de hand liggende oplossingen zijn voor u en ons interessant. Daarmee kunnen wij zorgen dat u zich onderscheidt in de vastgoedmarkt.

Wij zoeken naar de onconventionele wegen om voor onze opdrachtgever de oplossing te zoeken, die het meest gunstig is. Denk daarbij aan verbouwingen, kantoorinrichtingen, bouwbegeleiding, een technische due diligence (voorafgaand aan een gebouwaankoop), of nazorg na een opleveringen c.q. verkoop van een pand.

VVE

Op verzoek beheren wij actief een Vereniging van Eigenaren (VvE). Ook kan een nog niet actieve Vereniging van Eigenaren door ons van onderaf aan opgezet worden. Wij hebben de nodige kennis en ervaring om een dergelijke vereniging inhoudelijk te begeleiden, ter ondersteuning van het verenigingsbestuur. Dat kan zijn voor een bedrijvencentrum, een bedrijvencomplex, of bijvoorbeeld in elkaar overlopende kantoorgebouwen.

Met de bestaande statuten als leidraad en in nauw overleg met het bestuur stellen wij de noodzakelijke meerjarenbegrotingen op. Hierop worden alle noodzakelijke voorzieningen groot onderhoud gebaseerd. Zowel budget als realisatie worden vervolgens nauwkeurig door ons geadministreerd.

Wij initiëren plannen en denken mee met het bestuur met betrekking tot zaken als groot onderhoud, de gezamenlijk opstalverzekering, dakinspectie/dakonderhoud, schilderwerk, riolering, bewegwijzering, gevelreiniging, collectieve onderhoudsovereenkomsten, etc.

Collectief is nog een extra voordeel te behalen uit bijvoorbeeld gezamenlijke vuilafvoer, collectieve  onderhoudsovereenkomsten voor bepaalde individuele installaties, bebording en bewegwijzering. Ook daar denken wij actief met u mee.

Contact opnemen

Tel.: +31 (0)20 6 537 087

Adres
Beechavenue 133
1119 RB Schiphol-Rijk