FINANCIEEL/ ADMINISTRATIE BEHEER

Financieel beheer draait vooral om tijdige acties. Het versturen van de huurfacturen, per kwartaal, maandelijks of per jaar. De incasso van de huurpenningen en voorschotten op de servicekosten door middel van herinneringen met de juiste follow ups. Het afrekenen van de servicekosten, op basis van een correcte kostenallocatie. Maar ook het bijhouden van gerealiseerde kosten en het signaleren van overschrijdingen. Dit alles gebeurt door ons op het juiste gewenste tijdstip.

Uw debiteurenrisico wordt tot een minimum beperkt, omdat wij er bovenop zitten. Zowel met tijdige en adequate acties, als door onze contacten met de huurder. Omdat wij goed weten wat er speelt, kunnen wij sneller en beter anticiperen. Beheren is mensenwerk en dat vertaalt zich in minder problemen, een beter betalingsgedrag en daardoor een beter rendement. Voorbeelden genoeg.

Met onze eigen systemen kunnen wij op vrijwel iedere gewenste wijze rapporteren. Ook hier is maatwerk de standaard. In overleg met de opdrachtgever bepalen wij wat de specifieke informatiebehoefte is. Op basis daarvan wordt vastgelegd in welke format aan de opdrachtgever gerapporteerd zal worden. Wij leggen dus geen rapportagevorm op aan de opdrachtgever, maar omgekeerd. Andere reguliere administratieve werkzaamheden die wij verzorgen zijn: BTW-aangiftes, projectoverzichten, servicekostenafrekeningen, budgetbewaking, administratie van VvE’s, jaarrekeningen, etc.

Door onze flexibiliteit is in principe alles mogelijk.

Contact opnemen

Tel.: +31 (0)20 6 537 087

Adres
Beechavenue 133

1119 RB Schiphol-Rijk